English version of this page

Ansatte i UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) - Side 17

Personer 401 - 425 av 818
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Erik Larrinaga Larrinaga, Erik Konsulent +47 22841032 erik.larrinaga@admin.uio.no Fraværsregistrering
Bilde av Bjørg Larsen Larsen, Bjørg Rådgiver +47 22858090 +47 95883450 bjorg.larsen@admin.uio.no Arrangementer, Faglig-pedagogisk dag, 17. mai, doktorkreeringer, UiOs årsfest, Anders Jahres medisinske priser, UiOs menneskerettighetspris, Oslo Life Science, Utdanningskonferansen.
Bilde av Daniel Larsen Larsen, Daniel Overingeniør +47 22856331 daniel.larsen@usit.uio.no
Bilde av Fredrik Larsen Larsen, Fredrik Senioringeniør +47 22840748 97709133 fredrik.larsen@usit.uio.no Cerebrum, Weblogin, utvikling, SAML, autentisering, Python, C, bash, php, git, Ansible, Jenkins, integrasjon, scrum, API, MQ, RabbitMQ
Bilde av Lise Larsen Larsen, Lise Avdelingsleder +47 91737332 lise.larsen@admin.uio.no Renhold, Ledelse
Bilde av Magnus Larsen Larsen, Magnus Driftstekniker +47 46447509 magnus.larsen@admin.uio.no Bygningsdrift
Larsen, Morten Driftstekniker +47 22855007 morten.larsen@admin.uio.no Vakt og alarm, Sikkerhet
Bilde av Morten Bråtømyr Larsen Larsen, Morten Bråtømyr Driftsleder +47 97148735 +47 97148735 +4797148735 m.b.larsen@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Ole-Petter Larsen Larsen, Ole-Petter Driftstekniker +47 92433860 o.p.larsen@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Trond Gran Larsen Larsen, Trond Gran Seniorrådgiver +47 22856044 +47 93001601 +47-93001601 t.g.larsen@admin.uio.no Brannvern, Beredskap, ROS-analyser
Bilde av Markus Johannes Lassen Lassen, Markus Johannes Seniorkonsulent +47 22841102 markusjl@admin.uio.no Opptak, Felles studentsystem FS
Bilde av Riitta Lausamo Lausamo, Riitta riitta.lausamo@admin.uio.no Eiendomsavdelingen, Innkjøp
Bilde av Torfrid Kydland Leek Leek, Torfrid Kydland Senioringeniør +47 22852521 +47 99490947 t.k.leek@usit.uio.no
Bilde av Anders Lefébure-Henriksen Lefébure-Henriksen, Anders Senioringeniør +47 98439069 anders.lefebure-henriksen@usit.uio.no
Bilde av Henry Leirdal Leirdal, Henry Seniorkonsulent +47 95760046 henry.leirdal@admin.uio.no Økonomi, Regnskap, Bilag, Refusjon, Eiendomsavdelingen
Bilde av Paul Martin Lello Lello, Paul Martin Rådgiver +47 22845578 +47 98234693 p.m.lello@admin.uio.no Administrasjon, Saksbehandling
Bilde av Anna-Lena Lie Lie, Anna-Lena Bedriftslege +47-22858879 m.a.l.lie@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Arbeidshelse, Sykefravær
Bilde av Hedvig Lie Nygaard - i permisjon Lie Nygaard - i permisjon, Hedvig +47-92408190 Studentrekruttering, Kommunikasjon, Samfunnskontakt, Partnerforum, Mangfold og likestilling
Bilde av Anders Lien Lien, Anders Grafisk designer +47-22858082 +47-93251380 anders.lien@admin.uio.no Grafisk profil, Grafisk design, Foto
Bilde av Ingrid Lillebø Lillebø, Ingrid Seniorrådgiver (permisjon) Juridisk rådgivning, Tjenestemannsrett
Bilde av Pål Linberg Linberg, Pål Seksjonssjef +47 22858609 +47 92429852 pal.linberg@admin.uio.no Ledelse
Bilde av Kristin Lindley Lindley, Kristin Prosjektleder +47 22856004 +47 95165128 kristin.lindley@admin.uio.no Prosessledelse, Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling
Bilde av Tobias Lisbakken Lisbakken, Tobias Lærling tobias.lisbakken@usit.uio.no
Bilde av Øystein Liverød Liverød, Øystein Miljøsjef +47-95704785 oystein.liverod@admin.uio.no Miljøsjef, Eiendomsavdelingen
Bilde av Herman Loennechen Loennechen, Herman Overingeniør herman.loennechen@usit.uio.no