Johannes Falk Paulsen

Bilde av Johannes Falk Paulsen
English version of this page
Telefon +47 22854057
Mobiltelefon +47 90687164
Rom 917
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 9. etasje 0316 Oslo
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo

Strategiansvarlig systemeierskap.

Han har ansvar for strategisk systemeierskap for administrative IT-systemer og skal ivareta helheten i universitetets administrative IT-virksomhet og sikre at universitetet utnytter de administrative IT-systemene kostnads- og brukseffektivt. Dette innebærer blant annet vedlikehold av veikartet som anviser hovedretningene for utvikling av systemlandskapet ved UiO. Videre skal funksjonen påse at beslutninger om utvikling, forvaltning, drift og eventuell avvikling følger fastlagt rammeverk for systemeierskap, vedtatt av universitetsstyret.

Emneord: Strategi, Administrative IT-systemer, Systemeierskap
Publisert 5. okt. 2020 09:17 - Sist endret 5. okt. 2020 09:20