Emil Bernhardt

Bilde av Emil Bernhardt
English version of this page
Mobiltelefon +47 95930710
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsv. 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1133 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Jeg jobber med klassisk musikkvitenskap og -historie, med hovedvekt på 1800-tallet, men også med nedslag i vår egen tids kunstmusikk. Jeg er særlig opptatt av estetiske problemstillinger i et filosofisk perspektiv, med sideblikk til analyse, musikkritikk og fremføringspraksis. I min doktorgrad undersøkte jeg et utvalg av dirigenten Nikolaus Harnoncourts fremføringer av verk av Mozart, Beethoven og Schubert. Som postdoc-stipendiat arbeider jeg med ulike problemstillinger knyttet til rytme i verk av Franz Schubert.

Bakgrunn

Jeg er utdannet fiolinist og komponist fra Barratt Dues musikkinstitutt og Norges musikkhøgskole, med studieopphold i Freiburg, Tyskland. Jeg har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad fra Norges musikkhøgskole. Siden 2012 har jeg jobbet som frilans musikkritiker, hovedsakelig i Morgenbladet, men også med publikasjoner i internasjonale media og radio.

Verv

Jeg er styremedlem i Norsk kritikerlag og Norsk musikkforskerlag.
 

Emneord: Musikkvitenskap, filosofisk estetikk, fremføringspraksis, musikkhistorie og musikkanalyse, estetisk erfaring, musikkritkk

Publikasjoner

 • Bernhardt, Emil (2022). "... ins neumische umzusetzen": Interpretation und Dialektik bei Adorno und Harnoncourt. I Freund, Julia; Nanni, Matteo; Schermann, Jakob M. & Urbanek, Nikolaus (Red.), Dialektik der Schrift: Zu Adornos Theorie der musikalischen Reproduktion. Wilhelm Fink Verlag. ISSN 978-3-7705-6680-8. s. 421–445.
 • Bernhardt, Emil (2020). Prozessualität und Natur. Musikalische Beziehungen zwischen Ragnhild Berstad und Giacinto Scelsi. I Gottstein, Björn & Kunkel, Michael (Red.), Scelsi Revisited backstage. PFAU-Verlag. ISSN 978-3-89727-552-2. s. 119–134.
 • Bernhardt, Emil (2020). Tilbake til det neumiske: Fortolkning og dialektikk hos Adorno og Harnoncourt. I Varkøy, Øivind & Holm, Henrik (Red.), Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202696818. s. 215–242. doi: 10.23865/noasp.115.ch12.
 • Bernhardt, Emil (2019). Reflective Performativity in the Interpretations of Nikolaus Harnoncourt. Music and Practice. ISSN 1893-9562. 5.
 • Bernhardt, Emil (2017). Fremmedhet og funksjon: Om Walter Benjamins oversettelsesbegrep. Agora. ISSN 0800-7136. s. 207–228.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bernhardt, Emil (2022). Rhythm and Form: Tradition and Radicalism in Schubert.
 • Bernhardt, Emil (2021). Fortolkningens doble liv – om Mozart med Leif Ove Andsnes og Olga Pashchenko. Musikk & Historie. ISSN 2535-7883.
 • Bernhardt, Emil (2021). Gender Biases in the Art Music Field today? Descriptive, personal and critical Remarks.
 • Guldbrandsen, Erling Eliseus; Bernhardt, Emil; Buene, Eivind; Szilvay, Peter Sebastian & Neset, Anne Hilde (2021). Rolf Gupta: Jordens sang, en kritisk diskusjon.
 • Bernhardt, Emil (2020). Beethovens tider. Agora. ISSN 0800-7136. s. 527–538.
 • Bernhardt, Emil (2015). Fanget i ord. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 60–62.
 • Bernhardt, Emil (2015). Verdoppelte Empfindsamkeit? Perspektiven einer Gefühlsästhetik in der Musik von Lars Petter Hagen. Positionen. Texte zur aktuellen Musik. ISSN 0941-4711. s. 13–16.
 • Bernhardt, Emil (2012). Radikal tolkning inom musik och teater: Exemplen Frank Castorfs "Meistersinger" och Anders Hultqvists "Beethovens femma". Nutida Musik. ISSN 1652-6082. s. 40–45.
 • Bernhardt, Emil (2008). Was heisst "Kunstmusik"? Kunstmusik. ISSN 1612-6173. s. 4–8.
 • Bernhardt, Emil (2021). Klangen av historie: Verk og fortolkning hos Nikolaus Harnoncourt. NMH-publikasjoner. ISSN 978-82-7853-290-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. sep. 2021 09:41 - Sist endret 14. mars 2022 10:45