English version of this page

Om RITMO

RITMO ønsker å avdekke de kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskelig rytme, i musikk, bevegelse og audiovisuelle medier.

Dette gjøres i skjæringspunktene mellom humaniora og naturvitenskap, kunst og vitenskap, og med anvendelse av avansert teknologi. 

Evnen til å oppleve og skape rytme er en grunnleggende menneskelig egenskap som vi bruker for å ordne og forstå hendelser som utspiller seg i tid. Rytme er også en del av menneskelig biologi, fra svingninger i nervesystemet til hjerteslag, pustemønstre og lengre kronobiologiske sykluser. Rytme er slik sett et viktig aspekt av menneskelig handling og persepsjon som er i komplekst samspill med ulike kulturelle, biologiske og mekaniske rytmer i verden.

RITMO skal studere rytmiske fenomener, nærmere bestemt musikk, kroppsbevegelse og audiovisuelle uttrykk, og se på hvordan disse prosesseres kroppslig og kognitivt. Tanken er at den menneskelige evnen til å oppleve verden og våre handlinger som rytmiske, peker mot en grunnleggende kognitiv mekanisme som i seg selv er rytmisk. Visjonen er å avdekke disse kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse.

Senteret er tverrfaglig og kombinerer perspektiver og metoder fra musikk- og mediestudier, filosofi og estetikk, kognitiv nevropsykologi og informatikk. Dette inkluderer avanserte metoder for bevegelses- og blikksporing, hjernemåling og robotikk.