English version of this page

Harald Schjelderups hus

Adresse: Forskningveien 3A

Bygningen huser Psykologisk institutt, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helseledelse, Avdeling for helsefag og RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, med undervisning og forskning. I Harald Schjelderups hus er det kontorer, møterom, kantine og lesesaler.

Oversiktskart over Gaustad

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Parkering og kollektivtransport

Enheter som holder til i bygningen

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 5 etasjer. Alle arealer er tilgjengelige.
  • Parkering: Det er 2 reserverte HC p-plasser ved bygningen.
  • Inngangsparti: Bygningen har tilrettelagt hovedinngang.
  • Heis: Det er 1 heis i bygningen. Heisens indre mål er 139 x 170 cm.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde, åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 4 tilrettelagt toaletter, lokalisert i 1U, 1., 2., og 4. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: 2

Om bygningen

Plantegninger

Adresse:
Forskningsveien 3A

Gnr./Bnr.:

Leid

Bruttoareal:
14.868 m²

Driftsområde:
Gaustad

Bygningskode:
GA09

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 5. juli 2019 13:43