English version of this page

Harald Schjelderups hus

Adresse: Forskningveien 3A

Bygningen huser Psykologisk institutt, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helseledelse og Avdeling for helsefag, med undervisning og forskning. I Harald Schjelderups hus er det kontorer, møterom, kantine og lesesaler.

Oversiktskart over Gaustad

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Parkering og kollektivtransport

Enheter som holder til i bygningen

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 5 etasjer. Alle arealer er tilgjengelige.
  • Parkering: Det er 2 reserverte HC p-plasser ved bygningen.
  • Inngangsparti: Bygningen har tilrettelagt hovedinngang.
  • Heis: Det er 1 heis i bygningen. Heisens indre mål er 139 x 170 cm.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde, åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 4 tilrettelagt toaletter, lokalisert i 1U, 1., 2., og 4. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: 2

Om bygningen

Plantegninger

Adresse:
Forskningsveien 3A

Gnr./Bnr.:

Leid

Bruttoareal:
14.868 m²

Driftsområde:
Gaustad

Bygningskode:
GA09

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 24. apr. 2018 09:02