Remy Richard Martin

Bilde av Remy Richard Martin
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsv. 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1133 Blindern 0318 Oslo

Sammendrag  

Jeg har bakgrunn fra musikkvitenskap og arbeider med analyse og fortolkning, fenomenologisk undersøkelse av musikalsk involvering og etiske spørsmål knyttet til musikalsk erfaring. Jeg er særlig interessert i hvordan selvforhold (inkludert agency, eierskap, anerkjennelse og tilhørighet) tar form idet lyttere fascineres av – og involveres i – rytme og musikalsk tid. En kombinasjon av hermeneutikk, fenomenologi og 4E-kognisjon utgjør det teoretiske rammeverket for mitt forskningsprosjekt som postdok. Mitt pågående arbeid tar opp flere omfattende spørsmål, slike som: Hva er det som gjør oss i stand til å oppfatte rytmisk-temporale strukturer som meningsfulle, og hvordan involveres vi i dem på meningsfulle måter? Hvordan kan vi dokumentere slike fenomen på en tilfredsstillende måte? Hvordan har det seg at erfaring av selvet i musikalske møter (eksistensielle, sosiale og etiske) spiller en rolle

Jeg er medforfatter i den musikkvitenskapelige utgivelsen Rock: The Primary Text: Developing a Musicology of Rock (3. utgave), sammen med professor Allan F. Moore. Boken ble gitt ut på Routledge i 2019. I min interdisiplinære PhD-avhandling, veiledet av Professor Allan F. Moore (University of Surrey) og Dr. Nanette Nielsen (Universitetet i Oslo), undersøkte jeg lytteerfaringer med populærmusikk med utgangspunkt i musikkvitenskap, fenomenologi, sosial teori, etikk og kognitiv vitenskap.

Før jeg begynte som forsker ved Universitet i Oslo, underviste jeg og hadde programansvar ved konservatoriet i Leeds, hvor jeg også bisto i utviklingen og gjennomføringen av Bachelor-programmet i populærmusikk. Jeg underviste både i populærmusikk og låtskriving og foreleste samt arrangerte seminarer og workshops i en rekke emner som inkluderte analytiske, kulturelle og kreative perspektiver. I 2018 mottok jeg prisen «Most Inspiring Teaching» ved konservatoriet i Leeds. Som uteksaminert fra universitetet i Surrey, ledet jeg også der undervisningen populærmusikkanalyse og hermeneutikk.

Jeg har vært invitert foreleser i musikkpedagogikk på høgskole- og universitetsnivå og har i tillegg fungert som ekspertrådgiver i vurderingen av studieprogram. For tiden er jeg tilknyttet universitetet i Gloucestershire som ekstern rådgiver. Før jeg viet meg til studier i musikkvitenskap, spilte jeg gitar og hadde flere jobber som gitarist innenfor rock, pop, folk og country.

Undervisnings

Methods in Music Studies (PhD seminarer, Institutt for musikkvitenskap) 

Emneord: Musicology, Popular music, Music and Philosophy, Phenomenology, Perception, Music Cognition, Ethics

Publikasjoner

Rock:The Primary Text: Developing a Musicology of Rock (3rd Edition)

Image may contain: Musical instrument, Guitar accessory, String instrument accessory, Music, Musical instrument accessory.This thoroughly revised third edition of Allan F. Moore's ground-breaking book, now co-authored with Remy Martin, incorporates new material on rock music theory, style change and the hermeneutic method developed in Moore’s Song Means (2012). An even larger array of musicians is discussed, bringing the book right into the 21st century. Rock's 'primary text' – its sounds – is the focus of attention here. The authors argue for the development of a musicology particular to rock within the context of the background to the genres, the beat and rhythm and blues styles of the early 1960s, 'progressive' rock, punk rock, metal and subsequent styles. They also explore the fundamental issue of rock as a medium for self-expression, and the relationship of this to changing musical styles. Rock: The Primary Text remains innovative in its exploration of an aesthetics of rock.

  • Moore, Allan F. & Martin, Remy (2018). Rock: The Primary Text: Developing a Musicology of Rock (3rd Edition). Routledge. ISBN 9781472462404. 348 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Martin, Remy Richard (2022). Senses of Self in Rhythm and Time.
  • Martin, Remy Richard (2022). Affordance and Autonomy .
  • Martin, Remy Richard (2022). Music and Identity.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. sep. 2021 09:36 - Sist endret 17. jan. 2022 18:16