Deltakere i Karantenekonserter

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Jonna Vuoskoski Førsteamanuensis +47 22854759 j.k.vuoskoski@imv.uio.no Musikkognisjon, Musikkpsykologi
John Melvin Gudnyson Treider
Beate Seibt Avdelingsleder for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi +47-22845147 beate.seibt@psykologi.uio.no Sosialpsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Andre deltakere