Deltakere i TIME - Musikk og mikrorytmikk

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Anne Danielsen Professor, Senterleder RITMO +47 22 85 47 51 +47 482 14 002 (mob) anne.danielsen@imv.uio.no Populærmusikk, Afroamerikansk musikk, Rytme og groove, Musikkognisjon, Musikkanalyse, Musikkteknologi, Medier og musikk, Samfunn og musikk
Ragnhild Brøvig-Hanssen Førsteamanuensis +47 22844409 +47 47625395 (mob) ragnhild.brovig-hanssen@imv.uio.no Populærmusikk, Musikkteknologi, Samfunn og musikk, Medier og musikk, Musikkanalyse, teknologihistorie
Kristian Nymoen krisny@ifi.uio.no
Mari Romarheim Haugen Gjesteforsker m.r.haugen@imv.uio.no Musikkognisjon, Musikk og bevegelse, Motion Capture, Motion Analysis, Rhythm and groove
Sabine Liliana Leske Postdoktor s.l.leske@imv.uio.no
Georgios Sioros georgios.sioros@imv.uio.no Music Perception, Rhythm & Meter Cognition, Entrainment, Groove, Syncopation, Music Information Retrieval, Music Theory, Music Related Body Movement, Performance Analysis, Automatic Music Generation, Algorithmic Composition, nime
Guilherme Schmidt Câmara Stipendiat +47 93 26 92 71 g.s.camara@imv.uio.no Microtiming, Empirical Musicology, Groove, Rhythm Analysis, Music Cognition, Audio Perception, P-Center Studies
Kjell Andreas Oddekalv Stipendiat 95761557 k.a.oddekalv@imv.uio.no Musikkanalyse, Populærmusikk, Musikkognisjon, Microtiming, Musikkvitenskap
Eirik Jacobsen Stipendiat +4747275646 eirik.jacobsen@imv.uio.no Populærmusikk, Musikk og medier, Sjangerutvikling, Teknologi, Musikk og kulturforståelse
Martin Torvik Langerød
Bjørnar Sandvik Stipendiat 48092258 bjornar.sandvik@imv.uio.no Populærmusikk, Musikkteknologi, Teknologihistorie, Musikkanalyse
Olivier Lartillot Forsker +47 96681210 (mob) ‭+47 96681210‬ olivier.lartillot@imv.uio.no Computational music analysis, Sound analysis, Artificial intelligence, Computational musicology, Music Information Retrieval