English version of this page

Lever din masteroppgave i Inspera

Før du leverer må du lagre masteroppgaven som en PDF.

Lagre som PDF i MS WORD 2013 eller 2016

Som student ved UiO har du tilgang til Office 365 hvor MS Word 2016 medfølger.

Klikk på fanen (1) File / Fil når du er inne på dokumentet.

I venstre kolonne velg (2) Export / Eksporter og velg (3) Create PDF / XPS / Opprett PDF / XPS.

I dialogboksen som dukker opp, finn frem til det stedet du ønsker å lagre dokumentet. Gi filen et passende navn (4) og trykk (5) Publish / Publiser.

Navn kan f.eks. være emnekode for masteroppgaven og etternavn. "LIT4090 Olsen.pdf".

Lagre som PDF ved hjelp av andre programmer

Se egne veiledninger for å lagre dokumentet som PDF ved hjelp av andre programmer.

Lever din masteroppgave

Når du leverer masteroppgaven, skjer innleveringen enten med en gang (Lever nå), eller automatisk ved innleveringsfristen (Automatisk innlevering).

Lever nå

  • Finn din masteroppgave under Mine prøver
  • Velg Klikk her for å gjøre deg klar og Åpne prøven
  • Trykk Velg fil for opplasting og finn filen du skal levere
  • Gå til innleveringssiden og trykk på Lever nå

Du vil kunne se besvarelsen under Arkiv

Automatisk innlevering

Finn masteroppgaven under Mine prøver.

Hvis det ikke er lagret noe, ser du beskjeden:

«Din besvarelse er tom og vil derfor ikke bli levert».

  • Klikk på knappen Klikk her for å gjøre deg klar og Åpne prøven.
  • Trykk Velg fil for opplasting og finn filen du skal levere

Når du har lastet opp filen kan du se at filen er lastet opp og lagret.

Du kan forhåndsvise den opplastede filen ved å trykke Last ned, du kan også velge Fjern eller Erstatt.

Hvis det ikke er lastet opp en fil når fristen går ut, blir ingenting levert til sensur.

Når du går videre vil du se at du har besvart oppgaven, og at din besvarelse blir automatisk levert når prøven stenger.

Du kan åpne prøven på nytt frem til innleveringsfristen ved å klikke på Åpne prøven.

Du kan erstatte masteroppgaven helt frem til fristen går ut.

Etter innlevering vil du under Mine prøver se beskjeden:

«Besvarelsen din er lagret. Når prøven stenger, blir den automatisk levert.»

Når innleveringsfristen går ut, leveres masteroppgaven automatisk.

Du vil kunne se masteroppgaven under Arkiv når fristen for å levere har gått ut.

Publisert 25. okt. 2019 14:01 - Sist endret 6. juli 2021 13:02