80-gruppe – Informatikk (IN80)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i informatikk. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet.

Emner i emnegruppen

For deg som starter på emnegruppen fra høsten 2017:

  • 80 studiepoeng informatikkemner, hvorav minimum 20 studiepoeng må være 2000- eller 3000-emner
  • Med informatikkemner menes alle emner med koden IN
  • 4000- og 5000-emner kan ikke inngå
  • INEC-emner kan ikke inngå

Hvis du har utdanning utenfor MN-fakultetet ved Universitetet i Oslo, kan maksimalt 20 studiepoeng uspesifisert informatikk på 1000-nivå inngå i 80-gruppen.

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

For deg som startet på 80-gruppe før høsten 2017:

  • 80 studiepoeng informatikkemner, hvorav minimum 20 studiepoeng må være 2000- eller 3000-emner.
  • Med informatikkemner menes alle emner med koder INF, INFPS, INF-MAT, MAT-INF, FYS-INF, STK-INF samt emner med kodene IT-SLP, MOD, TOOL og DIG.
  • HUMIT1731 kan inngå som uspesifisert informatikk på 1000-nivå. Enkelte HUMIT-emner kan inngå etter vurdering.
  • 4000- og 5000-emner kan ikke inngå.
  • INF-VERK emner kan ikke inngå.

Hvis du har utdanning utenfor MN-fakultetet ved Universitetet i Oslo, kan maksimalt 20 studiepoeng uspesifisert informatikk på 1000-nivå inngå i 80-gruppen.

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.