60-gruppe – Lektorprogrammet Engelsk (UVM5-LEKT60-ENG)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i engelsk i den videregående skolen. Den gir også en god bakgrunn for å undervise i engelsk i grunnskolen.

60 gruppen i engelsk består av 6 obligatoriske emner:

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-FSP