90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i geofag (UVM5-LEKT90-GEO)

Om emnegruppen

Programspesialiseringen går over tre semestre (90 studiepoeng) og inkluderer en masteroppgave (30 studiepoeng) og 60 studiepoeng med emner. Selve masteroppgaven gjennomføres vanligvis i siste semster.

Obligatorisk emne er GEO5930L- masteroppgave i geofag, Lektorprogrammet.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

  • GEO5930L

Pensum og emner velges i samråd med veileder/koordinator ved Institutt for geofag, og vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven knyttes til. Emnene velges blant instituttets emner påmasternivå (4000-5000 nivå).

Vennligst merk at alle masteremner i geofag (GEO-emner på 4000-5000 nivå) undervises på engelsk.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF

Annet

Opptak til emnegruppen
Emnegruppen gjelder kun for studenter med studierett på Lektorprogrammet.

Opptakskrav for emnegruppen:

  • Emnegruppen på 80 studiepoeng innen geografi/geofag.Krav til innhold i de 80 studiepoengene for opptak.
  • Emnegruppe på 60 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene.
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), inkludert Ex.paed og obligatorisk praksis.
  • Ex.phil


Valg av programspesialisering gjøres på nettskjema med søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.

Eksterne søkere, studenter uten studierett på Lektorprogrammet, kan ikke søke opptak til denne emnegruppen.

Eksempler på aktuelle temaer for masteroppgaven:

• Bruk av digitale verktøy (kart, fjernanalyse, GIS etc.) i undervisningen i skolefagene geografi og geofag.

• Bruk av skolers nærområder til ekskursjoner og feltundervisning i skolefagene geografi og geofag.

• Virkningen av klimaendringer på utvalgte norske breer.

• Virkningen av klimaendringer på permafrost og breer i arktiske områder (Svalbard).