60-gruppe – Tysk, lektorprogammet (LEKT14-60TYSK)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg ett av følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED
  • UVM5-LEKSAMF
  • LEKTOR_NORDISK