60-gruppe – Tysk, lektorprogammet (LEKT14-60TYSK)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg ett av følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException