Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.01.2010Olav Asheim  Auditorium 1 Sophus Bugges hus   Innledning. Noen grunnbegreper.   Martinich: ’Introduction’.  
26.01.2010    Hva er mening?   Martinich: Introduksjonen til del I ’Truth and meaning’; kap. 6 (H. P. Grice, ‘Meaning’).  
02.02.2010    Performativer og andre talehandlinger.   Martinich: Introduksjonen til del II ’Speech acts’; kap. 8 (J. L. Austin, ‘Performative Utterances’).  
09.02.2010    Hva er sannhet?  Martinich: Introduksjonen til del I ’Truth and meaning’. Online: M. Glanzberg, 'Truth'. Fra kompendiet: P. Horwich, Truth, del 1.  
16.02.2010    Oppfrisking av sannhetsfunksjonell logikk.   Bergman, Moor, Nelson: Kap. 2 og 3, eller tilsvarende. 
23.02.2010    Implikaturer.   Martinich: Kap. 11 (H. P. Grice, ’Logic and conversation’). 
02.03.2010    Freges skille mellom Sinn og Bedeutung.   Martinich: Introduksjonen til del III ’Reference and descriptions’; kap. 14 (G. Frege, ’On sense and nominatum’). 
09.03.2010    Oppfrisking av kvantifikasjonsteorien. Identitet, egennavn og bestemte beskrivelser.   Bergman, Moor, Nelson: Kap. 7 og 8, eller tilsvarende. Fra kompendiet: Goldfarb, Deductive logic, del IV. 
16.03.2010    Russells teori om bestemte beskrivelser og Strawsons reaksjon på den.   Martinich: Kap. 15 (B. Russell, ’On denoting’) og kap. 17 (P. F. Strawson, ’On referring’).  
23.03.2010    Quines syn på egennavn. Donnellans skille mellom attributiv og referensiell funksjon av bestemte beskrivelser.   Fra kompendiet: W. V. Quine, ’On what there is’. Martinich: Kap. 19 (K. Donnellan, ’Reference and definite descriptions’). 
30.03.2010    Påske  Ingen undervisning 
06.04.2010      Ingen undervisning 
13.04.2010    Kripkes bilde av egennavn som rigide designatorer, Evans’ forbedring av det og Yagisawas alternativ  Martinich: Introduksjonen til del IV ’Names and demonstratives’, kap. 21 (S. Kripke, Naming and necessity, utdrag) og kap. 23 (G. Evans, ’The causal theory of names’). Fra kompendiet: T. Yagisawa, ’Proper names as variables’.

 

20.04.2010    Demonstrativer og andre indeksikaler. Kan vi klare oss uten dem?   Martinich: Kap. 27 (J. Perry, ’The problem of the essential indexical’). Fra kompendiet: H. Reichenbach, ’Token-reflexive words’; G. E. M. Anscombe: ’The first person’,  
27.04.2010    Reichenbachs løsning og Perrys løsning. Anscombe om første person.   Martinich: Kap. 27 (J. Perry, ’The problem of the essential indexical’). Fra kompendiet: H. Reichenbach, ’Token-reflexive words’; G. E. M. Anscombe: ’The first person’,  
04.05.2010    Oppsummering   
Publisert 12. jan. 2010 12:29 - Sist endret 13. jan. 2010 14:41