Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva er språklig kommunikasjon? Hva vil det si å beherske et språk? Hva er forholdet mellom språkbeherskelse og vår tenkeevne, mellom ord og begreper? Og hva er forholdet mellom språklige uttrykk og deres objekter, det som omtales? Dette er noen av språkfilosofiens sentrale spørsmål. Hvordan de besvares, vil ha konsekvenser innenfor kunnskapsteori og metafysikk, kanskje for hele vår tilnærming til filosofien. I dette emnet tar vi utgangspunkt i meningsteorien til Gottlob Frege (1848-1925) og følger noen linjer derfra og fremover gjennom det tyvende århundre. Et viktig forsett er også å stimulere til refleksjon rundt forholdet mellom filosofisk teori og spesielle vitenskaper som lingvistikk og psykologi.

Emnet gir en innføring i sannhetsteori, meningsteori og referanseteori, herunder også teorier om demonstrativer og andre indeksikaler.

Ut over å være en av hovedpersonene i moderne språkfilosofi, spilte Frege en helt avgjørende rolle i utviklingen av moderne logikk. Siden den gang har de to disiplinene vært nært knyttet til hverandre. Dette emnet vil derfor til en viss grad også trekke inn logiske temaer. Det forutsetter og bygger videre på den innføringen i logikk som tidligere ble gitt i EXFAC03-FIL.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal studenten:

  • ha kjennskap til logikk og ha lært vanlig predikatslogisk notasjon og klassisk identitetsteori
  • ha kjennskap til hovedområdene inne språkfilosofi, herunder teorier om sannhet, mening og referanse
  • kunne analysere argumenter og ta stilling til gyldigheten av dem
  • kunne lese og forstå moderne bidrag til språkfilosofi, også av en viss teknisk karakter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

EXFAC03-FIL – Exfac, filosofivariant

Studenter som har en annen exfac-variant enn EXFAC03-FIL – Exfac, filosofivariant anbefales på det sterkeste å lese seg opp på logikk-delen av pensum.

Overlappende emner

  • 5 studiepoeng overlapp mot FIL1400
  • 5 studiepoeng overlapp mot FIL1401

Undervisning

14 dobbelttimer forelesninger og 6 dobbelttimer gruppeundervisning. Det forventes at studentene deltar på gruppeundervisningen.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

2 obligatoriske innleveringer på 2-3 sider à 2300 tegn som du skal levere i
Fronter

Frister vil bli publisert på semestersidene innen semesterstart.

Godkjente kvalifiseringsoppgaver er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Eksamen

4 timer skoleeksamen. Det er en forutsetning at de 2 kvalifiseringsoppgavene er godkjente før man kan gå opp til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2008


Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2013

NB! Emnet vil gå siste gang høsten 2013.

Eksamen

Høst 2013

Eksamen i emnet tilbys siste gang høsten 2013

Undervisningsspråk

Norsk