Fristen for å innlevere semesteroppgave (FIL4410/4420), er satt til FREDAG 09.12, innen kl. 14.00. Oppgaven skal leveres til studiekonsulent Fredrik Bråten, rom 411 NT.

Full instruks for oppgaveinnlevering finner du her

Nov. 28, 2005 11:48 AM