Dette emnet er nedlagt

Underveisevaluering ARA1120

Vår 08

Underveisevaluering utført av Mary Moubarak i tilknytning til undervisningen 16. april.

Metode: studentene ga skriftlig tilbakemelding på spørsmål gitt av lærer.

Vår 09

Underveisevaluering utført av Mary Moubarak i tilknytning til undervisningen 25. februar.

Metode: studentene ga skriftlig tilbakemelding på spørsmål gitt av lærer.