Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARA1120 - Vår 2005

Fremtidige beskjeder om Damaskus og Kairo, vil bli lagt på ARA2110 arabisk språk 3+4

15. juni 2005 15:21

VIKTIG ang. Damaskus !

1) Innen 25. juni må hver og en av dere melde fra til Zakariya om han/hun ønsker innlosjering hos familie den første måneden. evt om noen ønsker å bo sammen. 2) I god tid melder dere fra om ankomstdato, tidspunkt, flightnumber, og dere vil bli møtt på flyplassen av deres guide (dali:l), som også vil hjelpe dere med diverse etterhvert.

Dere kan betale kontant (dollar) ved ankomst, dere kan ta ut penger på følgende kort: MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electra, Cirrus (?). Det er blitt enkelt og trygt å ta ut penger på automat nå, ifølge Zakariya.

Undervisningslokalene flyttes fra Goethe Institut til AMIDEAST instituttet (enda mer sentralt). Kursene går fra kl. 9 om morgenen til kl.13. Som tidl. opplyst: kurset begynner 28. august.

Etter avtale med Zakariya dropper vi depositum, men det er viktig å være klar over at man ikke kan droppe ut av kurset etter at man har begynt.

Jeg har ikke fått oppgitt postadre...

15. juni 2005 13:36

Sensur blir slått opp i både 4. etg. PAM (Midtøsten- og Afrikatavla) og 11. etg. NT (arabisktavla)kl. 18.

Muntlig starter onsdag 8. juni etter lunsj, og går hele torsdag 9. og fredag 10. Liste over kandidater blir slått opp samtidig med sensur.

6. juni 2005 14:45