Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARA1120 - Vår 2009

Sensuren og timeplanen for muntlig eksamen er hengt opp på tavlen (under Midtøsten og Nord-Afrika)

29. mai 2009 10:29

Sensuren for skriftlig eksamen samt timeplan for muntlig henges opp fredag 29.mai (tavlen i 4. etasje PAM). Vi beklager forsinkelsen, men det er sykdom med i bildet.

28. mai 2009 11:37

Muntlig eksamen avholdes i uke 23. Liste med navn og tidspunkt vil henges opp på tavlen i 4. etasje PAM sammen med sensuren for skriftlig eksamen.

15. mai 2009 15:13