Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARA1120 - Vår 2010

Pensum tekst 2 til eksamen er: leksjon 11 (bare s. 142), 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26.

5. mai 2010 19:49

Mrk. Ingen undervisning i påskeuken samt uke 14. Det gjelder også timene hos Albrecht. Vi treffes igjen i uke 15 og leser leksjon 25.

17. mars 2010 12:58

NB: Ingen undervisning hos Albrecht i uke 8 (23.-24. feb.). Vi fortsetter i uke 9 med leksjon 19.

10. feb. 2010 14:23