Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARA1120 - Vår 2013

Sensurern på ARA1120 vart publisert på fredag. Timeplan over muntlig eksamen ligg for dei som ikkje har sett det i mappa muntlig eksamen her på fronterrommet. Er det fremdeles eksamenskollisjonar, gje beskjed om dette før måndag 12.oo!  Kjem det endringar vil dei bli små og gjeve beskjed om!

Lukke til!

26. mai 2013 11:35

Kun studentene som leverte legeattest til prøve 1 (5.april) og ikke fikk prøve 2 (25.april) bestått, kan ta den siste prøven som finner sted tirsdag 7.mai kl. 12.15 til 13.45. Studentene møter opp ved rom 369 i PAM hus. 

Til prøven repetere f.o.m. leksjon 5 t.o.m. leksjon 11 i Al-Kitaab.

1. mai 2013 13:21

I tillegg til al-kitaab fii ta'allum al-'arabiyya er dette pensum i "Arabic-An Essential Grammar" (av Faruk Abu-Chacra).

NB: Dere skal lese kun de delene som er nevnt her, og droppe øvelsene i boken.

Les kap.2,3,4,5,7,8,10 og 18 i sin helhet.

Kap.1 (unntatt paragraf 2 og 3)-   Kap.6 (unntatt paragraf 5)-  Kap.9 (unntatt paragraf 7) - Kap.11 (unntatt paragraf 6, 8, 9, og 10.c)-  Kap.12 (unntatt paragraf 5, 6, 7,10, og 12)- Kap.13 (unntatt paragraf 5 og 14)-  Kap.14 (unntatt paragaraf 5,6,7,9, og 10)-  Kap.15 (kun pronomenene forklart hittil i al-kitaab, og unntatt paragraf 20 og 21)- Kap.16 (kun pronomenene i entall og unntatt paragraf 7,8, og 9)-  Kap.17 (i 17.4 lese kun pronomenene lært i al-kitaab, og unntatt paragraf 8 og 9)-  Kap.21(unntatt paragraf 4 og 5)-  Kap. 23 (unntatt paragraf 3 og 5)- Kap.24 (unntatt paragraf 3,4,5,6,8, og 10)-  Kap. 25 (unntatt paragraf 11,12,16, og...

14. apr. 2013 23:02