Dette emnet er nedlagt

Underveisevaluering ARKIV1030

Høst 2008

Underveisevaluering er utført av Lars Chr. Jenssen i tilknytning til undervisningen i perioden 18.9. - 4. 10. 2008.

Metode: nettbasert spørreskjema i klasserommene i Fronter.