Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
22.01.2010Katrin Valdimarsdottir og Lars Chr. Jenssen  Fredag kl. 09.15 - 10.00. Undervisningsrom 3 GS  1) Introduksjon til emnet. Oppgaver og arbeidsopplegg. 2) Norsk forvaltningsstruktur.  Heldagssamling ARKIV2010. 
22.01.2010Tor Weidling  Fredag kl. 10.15 - 12.00. Undervisningsrom 3 GS  Administrasjonshistorie 1660-1814. Eneveldet (l).  Heldagssamling ARKIV2010. 
22.01.2010Hege Brit Randsborg  Fredag kl. 13.00 - 14.45. Undervisningsrom 3 GS   Paleografi.  Heldagssamling ARKIV2010. 
05.02.2010Carsten Gunnarstorp  Fredag kl. 09.15 - 11.00. Undervisningsrom 3 GS  Offentlighetslov og innsynsregler i praksis.  Heldagssamling ARKIV2010. 
05.02.2010Tor Weidling  Fredag kl. 12.00 - 13.45. Undervisningsrom 3 GS  Administrasjonshistorie 1660-1814. Eneveldet (ll).  Heldagssamling ARKIV2010. 
05.02.2010Hege Brit Randsborg  Fredag kl. 14.00 - 15.45. Undervisningsrom 3 GS   Paleografi - øvelser  Heldagssamling ARKIV2010. 
19.02.2010Carsten Gunnarstorp  Fredag kl. 09.15 - 11.00. Undervisningsrom 3 GS   Offentlighetslov og innsynsregler i praksis.  Heldagssamling ARKIV2010. 
19.02.2010Jolanta Akre-Johansson  Fredag kl. 11.15 - 12.00. Undervisningsrom 3 GS   Gruppeseminar.  Heldagssamling ARKIV2010. 
19.02.2010Lars Chr. Jenssen  Fredag kl. 12.45 - 14.30. Undervisningsrom 3 GS   Norsk forvaltningsutvikling etter 1945  Heldagssamling ARKIV2010. 
10.03.2010      Praksis for registrerte studenter i ARKIV2010: 10.3.2009-19.3.2009. Se meldinger i Fronter etter semesterstart. 
26.03.2010Tor Weidling  Fredag kl. 08.15-10.00. Riksarkivet.  Journaler 1660-1814.  Heldagssamling ARKIV2010. 
26.03.2010Gunn Løwe  Fredag kl. 10.15-12.00. Riksarkivet.  Sentraladministrasjonen i Norge 1814-1945.  Heldagssamling ARKIV2010. 
26.03.2010Gunn Løwe  Fredag kl. 13.00-14.45. Riksarkivet.  Kontororganisasjonen på 1800 tallet.  Heldagssamling ARKIV2010. 
29.03.2010      Frist for innlevering av kvalifiseringsoppgave i Fronter: Leveres innen kl. 15.00. Datoen er endret den 10.2.2010, se Fronter for nærmere bakgrunn. 
13.04.2010      Melding om godkjenning/ikke godkjenning av kvalifiseringsoppgave (Fronter). 
20.04.2010      Frist for 2. gangs innlevering av kvalifiseringsoppgave. Innen kl. 15.00. 
23.04.2010Carsten Gunnarstorp  Fredag kl. 09.15 - 12.00. Undervisningsrom 3 GS.  Offenlighetslov og innsynsregler i praksis.  OBS - ENDRET: Utvidet med en time til kl. 12.00. (Endring gjort 08.04.10) 
28.04.2010Jolanta Akre-Johansson  Onsdag kl. 12.15 - 14.00. Semrom 6, PAM  Gruppeseminar m. kommentarer til kvalifiseringsoppgavene.  OBS - ENDRET: Dato og sted. (Endring gjort 08.04.10) 
18.05.2010      Kunngjøring av oppgavetekst til hjemmeeksamen. Kunngjøres i Fronter kl. 12.00. 
21.05.2010      Innlevering av hjemmeeksamen i Fronter. OBS: Innen kl. 12.00.  
Publisert 18. nov. 2009 09:54 - Sist endret 8. apr. 2010 14:02