Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. juni

Eksamensordning

Master's Thesis.

Innleveringsfrist: 1. juni kl. 11:00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. jun. 2020 16:36