Dette emnet er nedlagt

HIN4590 – Masteroppgave: Hindi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal omfatte fra 70 til 100 sider og være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Emne og problemstilling for oppgaven kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet hindi kultur og samfunn og velges i samråd med veileder. Oppgaven skrives på engelsk eller norsk, evt. på et annet skandinavisk språk.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten tilegne seg innsikt i det tema han/hun har valgt for oppgaven. Studenten lærer seg å samle relevant materiale til et selvstendig arbeid og å bearbeide dette på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier. Arbeidet med masteroppgaven gir videre trening i å utarbeide en resonnerende fremstilling av resultatene og å anvende og formidle teoretisk kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i hindi under Program for asiatiske og afrikanske studier samt bestått alle de 6 innledende emner under denne studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

De 6 innledende emner à 10 studiepoeng under masterprogrammet i hindi, Program for asiatiske og afrikanske studier, må være bestått.

Undervisning

Det gis individuell veileding.

Eksamen

Masteroppgaven leveres innen oppgitte frister og bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk.