Emnerapport for JAP1120 våren 2010

Emneansvarlig: Tomoko O. Hansen

 

 1. Gi en vurdering av:

- Pensum (innhold, omfang).

Genki og arbeidsbok for Genki; kap. 11-23 (samme pensum som i fjor)

Innholdet, mengden og progresjonen var passe stor i følge de fleste studentene, men det var en del som slet med stor arbeidsmengde.

 

- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver).

-Klassen med ca. 60 studenter ble delt i to grupper. 30 studenter i hver gruppe er bedre enn 40 studenter som vi pleier å ha om høsten, men det er likevel for mange i gruppeundervisning, og klager fra studentene dreier seg mest om ’for mange studenter’ i klassen.

-10 timers undervisning (hvorav 4 timer i felles undervisning og 6 timer i gruppeundervisning ) + prøver hver mandag i 13 uker er som det pleier å være hver vår.

-Obligatoriske prøver og og innlevering av kvalifiseringsoppgaver var som før. To obligatoriske prøver ble holdt og studentene måtte bestå en av dem. Kvalifiseringsoppgaver måtte leveres (over 80%). Disse ble brukt effektivt for å sile ut studenter som ikke hadde jevn progresjon. Det er ønskelig at studentene i framtiden må bestå i begge de obligatoriske prøvene for å kunne ta eksamen.

-Vi pleier å gi studentene noen lesedager før de to obligatoriske prøvene. Dette er enkelt å gjøre om våren siden vårsemester er litt lenger enn høstsemesteret og studentene får litt mer ro og overskudd til å lese til de obligatoriske prøvene.  

 

- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-ressurser m.m.).

Undervisningen fungerer stort sett bra, men enkelte studenter kommer uten å forberede seg til timen og det senker kvalitet og tempo i undervisningen. Dette irriterer også de flinke studentene.

Undervisningsrommene for fellesundervisning (stort sett auditorium i Sophus Bugges hus) er litt for store for 60 studenter, men det er veldig vanskelig å finne rom til 60 på andre steder på Blindern. Jeg får ikke like god kontakt med studentene i auditorium, og mobil-mikrofonen fungerer ikke alltid bra. Så undervisningen der er ikke like effektiv som i seminarrom. Vanlige undervisningsrom er ønskelig også for fellesundervisning.

Audiovisuelle hjelpemidler og bibliotekressurser er tilfredstillende.

 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform).

4 timers skriftlig eksamen + muntlige eksamen

 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen?

Ja, vi skrev en ny emnebeskrivelse denne høsten, og den nye gir god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen.

 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:

- Statistikk over karakterer, frafall og klager.

Studentene denne våren var generelt dårligere enn studentene i de foregående årene uten at jeg vet hvorfor. Statistikken over karakterene viser tydelig dette. Det var færre Aer og Ber, mens det var flere Cer og Der enn vanlig. Vi hadde samme undervisningsopplegg for disse studentene som før, og det er derfor vanskelig å forstå hvorfor dette skjer.

Det så ut som mange var fornøyde så lenge de hadde det gøy og ikke jobbet så hardt. Det er kanskje studenter som er interessert i japansk pop-kultur (e.g. anime, manga, spill, J-pop) som begynner å studere japansk og har ikke nok akademisk interesse i faget!? Dette kan forklare hvorfor vi har så få masterstudenter i AAS. Noe må gjøres med dette problemet.

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Nei

 

5. Forslag til forbedringer.

Det er ønskelig at studentene må bestå begge de obligatoriske prøvene for å kunne ta eksamen.