Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIN1110 - Høst 2003

Eksamen: Den 2.transkripsjonseksamen for gruppe 1 og 2: tirsdag, 9. desember kl. 10.15 - 11 sem.rom 706 NT. Den siste transkripsjonseksamen for gruppe 1 og 2: tirsdag 16. desember kl.12.15-13 sem.rom 109 VB. Skriftlig skoleeksamen (3 timer): torsdag 18.desember kl.9 - 12. aud. 1 Sophus Bugges hus.

28. nov. 2003 01:00

Undervisning flyttet! Innføring i moderne kinesisk, gruppe 2 v/ hjelpelærer Kui Zhu har fått nytt permanent rom: Torsdager kl. 12.15-14 sem.rom 120 NT, 12. et. Niels Treschows hus med start: 11. sept.

9. sep. 2003 02:00

UNDERVISNING FLYTTET! KIN1110/Hva er sinologi? Siste gang v/Mette H. Hansen holdes: Onsdag 10. september kl. 12.15-14 i aud. 2 GS (Georg Sverdrups hus, nye UB). Vi beklager at denne forelesning ble avlyst onsdag 3. september p.g.a romkollisjon.

3. sep. 2003 02:00