Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIN1110 - Høst 2006

KIN1110, høst 2006

Pga sykdom, faller sensuren først 2. januar. Eksamensprotokollen med kandidatsnummer kan ses på oppslagstavlen i 3. etasje PAM.

Liu laoshi

20. des. 2006 17:12

Vi minner om at alle studenter på KIN1110 er invitert til å evaluere dette emnet H06. Mer informasjon og lenke til evalueringsskjema er sendt ut per e-post. Les e-post på https://webmail.uio.no

mvh Instituttet

24. nov. 2006 10:42

En gjennomgang av komplementer i kinesisk er å finne på fagsiden for kinesisk under nettsidene Studier ved IKOS. Klikk på lenken for Komplementer i kinesisk.

30. okt. 2006 10:46