Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIN1110 - Høst 2012

In addition to the grammar class on Monday 22 October, there will be two additional grammar lessons with Halvor. The latter two classes will both take place on Monday 29 October from 10:15-14:00 in seminar room 454 in P.A. Munch's building.

15. okt. 2012 21:53

Tidligere gitte eksamensoppgaver i emnet finnes på semestersidene for tidligere år.

8. okt. 2012 12:41

Onsdagsundervisningen (12.15-14.00) er blitt flyttet til et annet undervisningsrom grunnet manglende teknisk utstyr i Vilhelm Bjerknes' hus. Onsdagsundervisningen vil derfor finne sted i Aud. 1 i Sophus Bugges hus førstkommende onsdag, 29. august. De øvrige onsdagene vil den foregå i seminarrom 454 i 4. etasje P.A. Munchs hus.

28. aug. 2012 13:08