Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIN1120 - Vår 2007

Hei,

Innholdet av muntlig eksamen er beskrevet på /studier/emner/hf/ikos/KIN1120/:

"Lesing og oversettelse av et kinesisk tekstutdrag fra pensum. Spørsmål av fonetisk/grammatisk art i tilknytning til teksten."

Muntlig eksamen er 5-6 juni. Endelig liste over hvem som kommer opp på hvilket tidspunkt, kommer senere. Opptaksbrev til Peking University deles ut ved bestått muntlig eksamen - der og da.

Hilsen Halvor

18. mai 2007 12:55

Bytting av rom

Fredag den 13. april , fra kl. 12:15 - 14, skal undervisning med Therese Sollien foregå i Und. rom 1 i Georg Sverdrups hus , IKKE i rom 454 PAM som vanlig. Liu

23. mars 2007 12:45

Kjære studenter,

Det vil bli arrangert et informasjonsmøte for de av dere som planlegger å dra til Peking University til høsten.

Møtet finner sted i Undervisningsrom 2 i Georg Sverdrups hus Fredag 23. mars 2007, kl.10.15 - 12.00.

Praktisk informasjon om oppholdet kan dere allerede nå finne i emnebeskrivelsen til KIN2110

Praktisk informasjon om Kina-opphold

(informasjonen vil bli oppdatert til møtet)

Vel møtt!

16. mars 2007 14:27