Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIN1120 - Vår 2009

Muntlig prøve finner sted tirsdag den 9. juni. Nærmere opplysning om sted og tid kommer seinere. Liu

16. mars 2009 17:50

Obligatorisk prøve finner sted mandag den 23. mars kl 10.15-11.15 i Aud. 3, Eilert Sundts hus.

2. mars 2009 14:26

Det blir ingen språkundervisning i uke 14 og 15. Vi begynner igjen tirsdag 14/4. Liu

13. feb. 2009 18:13