Semesterside for KULH1001 - Høst 2014

Sensuren på KULH1001 er nå registrert oge r tilgjengelig i StudentWeb.

8. des. 2014 14:03

Resultatet av kvalifiseringsoppgåvene finn de nå i innleveringsmappa i fronterrommet. Hake betyr godkjent, kryss betyr ikkje godkjent.

Tilbakemeldign frå emneansvalig finn de i eit eige word dokument. Trykk på pila på venstresida av den innleverte oppgåva og gå vidare til "kommentar".

For dei som ikkje har fått godkjent kvalifieringsoppgåva får ny frist for innlevering fram til  måndag 3. november 15.00. Det vil bli oppretta ei eiga mappe for desse i fronter.

27. okt. 2014 16:23

Husk innlevering av kvalifiseringsoppgaven i KULH1001, onsdag 15. oktober 15.00. for å ta eksamen i emnet må du levere og få godkjent denne kvalifiseringsoppgåva.

Oppgåva leverast i Fronter. Husk obligatorisk erklæring vedrørande fusk. Denne finn de i same innleveringsmappe. Se også IKOS sine tips til skriving og om innlevering av oppgåver.

Ved sjukdom eller andre problem på innleveringsdagen, ta kontakt med studiekonsulent Marie Nicolaisen ( 22 85 42 73, marie.nicolaisen@ikos.uio.no)

Lukke til!

13. okt. 2014 15:25