Dette emnet er nedlagt

Underveisevaluering KULH1070

Vår 08

Underveisevaluering utført av Kyrre Kverndokk i tilknytning til undervisningen 6. mars 2008.

Metode: Evalueringsskjemaer ble delt ut i pausen i forelesningen.