Underveisevaluering KULH 2001

Høst 08

Underveisevaluering utført av Anne Eriksen i forbindelse med forelesningen 24. september.

Metode: et enkelt spørreskjema som ble delt ut på forelesning og levert inn ved timens slutt.