Semesterside for KULH2081 - Høst 2018

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Hjemmeeksamen i KULH2081 publiseres i det digitale eksamenssystemet Inspera mandag 26. november kl. 11:00. Du skal også laste opp eksamensbesvarelsen din i Inspera (informasjon om hjemmeeksamen og innleveringer). NB! Eksamensbesvarelsen skal lastes opp som én fil og i pdf-format.

Innleveringsfristen finner du på semestersiden.

Eksamensbesvarelsen skal være på 6-8 sider (à 2300 tegn uten mellomrom, 12 pkt, halvannen linjeavstand).

På eksamensbesvarelsen skal du ikke skrive navnet ditt, men bruke kandidatnummeret som du finner i StudentWeb. Husk å skrive kandidatnummeret både på forsiden og øvers...

20. nov. 2018 12:53