Dette emnet er nedlagt

periodiskevaluering.html

Periodisk evaluering Høst 2010

Emneansvarlig: Line Esborg

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

6 av 17 studenter har besvart evalueringsskjema.

Det generelle inntrykk også i den skriftlige evalueringen, er at majoriteten av studenter er fornøyd.  Imidlertid er det et ønske om (enda) mer undervisning (KULH4140 har vært holdt som veiledet lesning-emne) og noe mer om hva en kulturhistorisk tilnærming til temaet innebærer, da emnet har stor søkning også fra andre fag.
Vurderingsformen semesteroppgave fungerer godt, men eksamensdatoen kunne vært senere i desember for å få full utnyttelse av et kort semester.

Muntlige gruppepresentasjoner av en gitt oppgavetekst har gitt god læring, men her har det vært for dårlig studentoppmøte sier de selv.  Studentene som gjennomførte gruppearbeidet var imidlertid samvittighetsfulle og faglig selvstendige.
 
17 studenter var oppmeldt til eksamen, 16 fullførte eksamen og karakterfordeling var som følger A-B (7), C (6), D (2), E (1).

Forslag til forbedringer
Tittelen på emnet bør vurderes endret, slik at den gir tydelige nok signaler om hva emnet faktisk handler om. 
Seminarvirksomheten kan tilrettelegges på alternative måter og antall forelesninger økes.

Publisert 8. feb. 2011 14:20