Dette emnet er nedlagt

Underveisevaluering KULH4140

Høst 08

Underveisevaluering utført av Knut Aukrust i timen 16. oktober.

Metode: Muntlig