Semesterside for MØNA1300 - Vår 2006

Eksamensoppgaven blir lagt ut på semestersiden mandag 8. april fra ca. kl. 12.30. Den kan også hentes i ekspedisjonskontorets åpningstid kl.12.30-15 i 4. etasje P.A.Munchs hus.

Emnet er nå kandidatnummeret, og alle kan finne kandidatnummeret sitt i studentweb. Husk å påføre følgende på forsiden av besvarelsen:

  • MØNA1300 Midtøstens litteraturhistorie
  • vår 2006
  • kandidatnummer
  • hvilken oppgave som er valgt

Alle leverer 2 eksemplarer av besvarelsen + 1 eksemplar av "obligatorisk erklæring vedr. fusk" innen kl. 15 torsdag 11. mai på ekspedisjonskontoret i 4.et. PAM.

Informasjon om lengde, fonter o.l. står beskrevet i emnebeskrivelsen.

4. mai 2006 12:19

On Friday 28 April all teachers involved in this class will 1) present and discuss some relevant texts out of the pensum and 2) give some advice for exam.

26. apr. 2006 12:26

Den muntlige presentasjonen på seminaret er IKKE obligatorisk.

13. mars 2006 11:59