Pensum/læringskrav

Materiale merket med stjerne blir gjort tilgjengelig gjennom undervisningen

Abt, Jeffrey : "The Origins of the Public Museum" i Sharon Macdonald: A Companion to Museum Studies, 2006. Malden: Blackwell Publishing. s.115-134.

Bataille, Georges: "Museum" i Bettina Messias Carbonell: Museum Studies. An Anthology of Contexts, 2004. Malden: Blackwell Publishing. s. 430.

Beier-de Haan, Rosemarie: "Re-staging Histories and Identities" i Sharon Macdonald: A Companion to Museum Studies, 2006. Malden: Blackwell Publishing. s. 186-197.

Bennett, Tony : "The Exhibitionary Complex " i New Formations, nr. 4, Spring 1988. s. 413-441 . Fulltekst.

Benjamin, Walter: "Kunstverket i reproduksjonsalderen" i Walter Benjamin: Kunstverket i reproduksjonsalderen. Essays om kultur, litteratur, politikk. Utvalg, oversettelse og innledning ved Torodd Karlsten, 1975. Oslo: Gyldendal. s.35-65. Boken kan lånes på biblioteket.

Brenna, Brita : "Hva gjør museologi?" i Nordisk museologi , 2009. nr.1 . s.63-75. Hele nummerert i fulltekst, blad fram til artikkel. Fulltekst.

Kreps, Christina F: "Non-Western Models of Museums and Curation in Cross-cultural Perspective" i Sharon Macdonald: A Companion to Museum Studies, 2006. Malden: Blackwell Publishing. s. 457-472.

Le Corbusier: "Other Icons: The Museums" i Bettina Messias Carbonell: Museum Studies. An Anthology of Contexts, 2004. Malden: Blackwell Publishing. s. 403-407.

Crane, Susan A. : "Memory, Distortion, and History in the Museum" i Bettina Messias Carbonell: Museum Studies. An Anthology of Contexts, 2004. Malden: Blackwell Publishing. s.318-334.

*Damsholt, Tine og Dorthe Gert Simonsen: "Materialiseringer. Processer, relationer og performativitet" i Tine Damsholt, Dorthe Gert Simonsen og Camilla Mordhorst: Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse, 2009. Aarhus: Aarhus universitetsforlag . s.9-18.

Eriksen, Anne: Museum. En kulturhistorie, Oslo: Pax forlag 2009. 250 sider.

Eriksen, Anne: "Kulturarv og kulturarvinger" i Nytt Norsk Tidsskrift, 03-04/2009. s. 474-480. Fulltekst.

Findlen, Paula: "The Museum: Its Classical Etymology and Renaissance Genealogy" i Bettina Messias Carbonell: Museum Studies. An Anthology of Contexts, 2004. Malden: Blackwell Publishing. s. 23-50.

Foucault, Michel: "Of Other Spaces" i 1967. Fulltekst.

Greenblatt, Stephen: "Resonance and wonder" i Bettina Messias Carbonell: Museum Studies. An Anthology of Contexts, 2004. Malden: Blackwell Publishing. s. 541-555.

Henare, Amiria: Museums, Anthropology and Imperial Exchange, Cambridge: Cambridge University Press 2005. Unntatt kapittel 4 og 5. 255 sider.

Hetherington, Kevin: "Museum" i Theory, Culture & Society, 2006. nr. 23. s.597-603. Fulltekst.

Hillier, Bill and Kali Tzortzi: "'Space Syntax: The Language of Museum Space' " i Macdonald, Sharon: A Companion to Museum Studies, 2006. Malden: Blackwell Publishing. s. 382-301.

Hoelscher, Steven: "Heritage" i Macdonald, Sharon: A Companion to Museum Studies, 2006. Malden: Blackwell Publishing. s.198-218.

*Hooper-Greenhill, Eilean: Museums and the Shaping of Knowledge, London: Routledge 1992. s.1-22.

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara: "World Heritage as Cultural Economics" i Karp, Ivan Corinne A. Kratz, Lynn Szwaja og Thomas Ybarra-Frausto: Museum Frictions. Public Cultures/Global Transformations, 2006. Duke University Press. . Fulltekst.

Lord, Beth: "Foucault’s museum: difference, representation, and genealogy" i Museum and Society, 2006. nr. 1, vol 4, s. 1-14. Riktig nummer søkes fram gjennom nettsiden.. Fulltekst.

Macdonald, Sharon: "Expanding Museum Studies. An Introduction" i Macdonald, Sharon: A Companion to Museum Studies. , 2006. Malden: Blackwell Publishing. s.1-12.

*Marstine, Janet: "Introduction" i Janet Marstine (red.). : New Museum Theory and Practice, 2006. Malden: Blackwell Publishing. s.1-36.

McClellan, Andrew: The Art Museum from Boullée to Bilbao, Berkeley: University of California Press. 2008. Unntatt kapittel 4 og 5. 250 sider.

*Mordhorst, Camilla: "Museer, materialitet og tilstedevær" i Tine Damsholt, Dorthe Gert Simonsen og Camilla Mordhorst: Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse, 2009. Aarhus: Aarhus universitetsforlag . s.117-142.

*Naguib, Saphinaz-Amal: "Reconciling History and Memory at the Cité" i Hanne-Lovise Skartveit and Katherine Goodnow (eds.): Changes in Museum Practice. New Media, Refugees and Participation. Museum and Diversity. , 2010. New York and Oxford: Berghahn Books 2010. s. 48-57.

Olsen, Bjørnar: "Momenter til et forsvar av tingene" i Nordisk museologi, 2004. nr. 2 s. 25-36. Hele nummeret ligger samlet elektronisk, bla fram til riktig artikkel. Fulltekst.

Pierterse, Jan Nederveen: "Multiculturalism and museums: discourse about others in the age of globalization" i Theory, Culture & Society, 1997. nr. 14, s. 123-146. Fulltekst.

Poehls, Kerstin : "Europe, Blurred: Migration, Margins and the Museum" i Culture Unbound, 3/2011. Hosted by Linköping University Electronic Press. . s. 337-353. Fulltekst finnes her.

Shelton, Anthony Allan: "Museums and Anthropologies: Practices and Narratives" i Macdonald, Sharon: A Companion to Museum Studies, 2006. Malden: Blackwell Publishing. s. 64-80.

Smeds, Kerstin: "Vad är museologi? " i RIG, 2007. nr.2, s.65-81. Tilgjengelig ved å trykke på pdf, gå nederst på siden som kommer opp, der det står download. . Fulltekst.

*Vergo, Peter: "Introduction" i Peter Vergo (red.): The New Museology, 1989. London: Reaktion Books. s.1-5.

Originaltekster:

*Moe, Moltke: Tale om Norsk Folkemuseum, I: Eriksen, Anne, Anders Johansen, Siv Ellen Kraft, Erling Sandmo: Kulturanalyse. En teksthistorie. Oslo: Pax 2008. s.85-90 og s.185-187.

*Welhaven, Johan S: Norske Musæer, I: Eriksen, Anne, Anders Johansen, Siv Ellen Kraft, Erling Sandmo: Kulturanalyse. En teksthistorie. Oslo: Pax 2008. s.85-90.

Grunnleggende bøker for emnet er:

Eriksen, Anne: Museum. En kulturhistorie, Oslo: Pax forlag 2009.

Henare, Amiria: Museums, Anthropology and Imperial Exchange, Cambridge: Cambridge University Press 2005.

McClellan, Andrew: The Art Museum from Boullée to Bilbao, Berkeley: University of California Press. 2008.

Macdonald, Sharon : A Companion to Museum Studies, Malden: Blackwell Publishing 2006.

Publisert 21. mars 2012 08:32 - Sist endret 14. aug. 2012 18:04