Dette emnet er nedlagt

MUSE4002 – Museum: kontekst og kommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg viktige utfordringer i dagens museumslandskap. Vekten vil ligge på museenes forhold til omgivelsene, hvordan de påvirkes av politikk, kunnskapsutvikling og internasjonale forhold. Spesielt viktig vil deres kommunikasjonspraksiser være. Studentene vil få innføring i museologiske debatter om museer som formidlingsarenaer, som sosialt integrerende institusjoner, som ivaretakere av det kollektive minnet, og som kunnskapsinstitusjoner. Gjennom ekskursjoner og i undervisningen vil studentene møte disse debattene som pågår politisk, kulturelt og i institusjonene.

Hva lærer du?

Ved emnets slutt skal studentene:

  • Kjenne og kritisk redegjøre for museologiske problemstillinger knyttet til utstillingsmediet
  • Kunne analysere museers kommunikasjonsmåter, fysiske som virtuelle
  • Ha god forståelse av og evne til å diskutere hvordan museer strategisk opererer som kulturminneforvaltere, forskningsinstitusjoner og formidlere i en politisk kontekst
  • Ha trening i å arbeide fram museologiske problemstillinger som gir grunnlag for arbeidet med masteroppgaven

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til studieretning for museologi er en forutsetning.

Emnet er obligatorisk for studenter på studieretning
for museologi. Ved ledig kapasitet kan andre studenter på masternivå søke opptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til studieretning for museologi.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Undervisning

Undervisningen vil bestå i forelesninger, seminarer, eksursjoner og gruppearbeider. Mye av undervisningen er knyttet til ekskursjonene og intensive arbeidsdager i institusjoner utenfor Blindern. Digitale verktøy vil også være del av undervisningen.

Emnet undervises parallelt med emnet i Museum: Historie, teori og kritikk (MUSE4001).

Eksamen

Mappevurdering med mindre arbeider som samlet tilsvarer 15 sider tekst.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Alle deler av mappevurderingen må være bestått for å oppnå ståkarakter.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering MUSE4002

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang høst 2011. Emnet er nedlagt, men erstattes av MUSE4003.

Eksamen

Siste gang høst 2011.

Undervisningsspråk

Norsk

og noe engelsk