Semesterside for REL2210 - Høst 2014

Kjære studenter,

Det har nå blitt lagt ut evalueringsspørsmål i Fronter, som vi setter stor pris på om dere tar dere fem minutter til å svare på. For at vi skal kunne gi et best mulig undervisningstilbud, er vi avhengig av tilbakemeldinger fra dere!

Spørsmålene finner dere i arkivmappen. Dere kan levere svarene til undertegnede direkte på kontoret eller per e-post (kari.langseth@ikos.uio.no). Om dere ønsker å levere anonymt kan dere legge svarene i posthyllen min i 4. etasje P. A. Munchs hus (spør i ekspedisjonen om dere ikke finner frem).

Vennlig hilsen

Kari Langseth

Studiekonsulent

 

31. okt. 2014 09:53

Kjære studenter,

Dere finner alt dere lurer på om innleveringer på denne siden: http://www.hf.uio.no/ikos/studier/ressurser/oppgaver/

Om dere får tekniske problemer med innleveringene, må dere kontakte studiekonsulent snarest, og før fristen går ut.

 

Hilsen Kari

Studiekonsulent

8. sep. 2014 11:32