Eksamensoppgaver og sensorveiledning

Vår 2021

Eksamensoppgaver og sensorveiledning

Vår 2019:

Velg tre av følgende fire oppgaver:

  1. Gjør rede for kvinner som religiøse eksperter i jødedom. Drøft hva begrepet religiøs ekspert kan bety, og kom med ulike eksempler hentet fra pensumlitteraturen.
  2. Drøft tempelets betydning i jødedom.
  3. Drøft hasidismens innflytelse. Gi eksempler fra 1700-tallet, 1800-tallet, 1900-tallet og i dag.
  4. Jødedom har utviklet seg i flere retninger. Drøft religiøs endring med utgangspunkt i pensumlitteratur om jødedom i Amerika. Gi konkrete eksempler.

 

Sensorveiledning

Publisert 29. mai 2019 14:28 - Sist endret 11. juni 2021 13:07