Dette emnet er nedlagt

Semesterside for REL4100 - Vår 2004

Ingen kandidater blir innkalt til muntlig! Mulighet for begrunnelser fra emnelærer: onsdag 9.juni mellom kl. 10 og 11 på 481PAM. GOD SOMMER!!

7. juni 2004 02:00

Detaljert undervisningsplan er nå klar med tid og sted for forelesninger.

17. des. 2003 01:00

Detaljert undervisningsplan er ennå ikke klar. Den vil bli publisert på denne siden så snart den foreligger.

17. nov. 2003 01:00