Dette emnet er nedlagt

Muntlig kvalifiseringsoppgave

Oppgave. Muntlig innlegg, max 3 minutter:

Hvordan kan jeg bruke praktisk retorikk i arbeidslivet?

Bruk dramaturgien.

Publisert 10. sep. 2018 08:52 - Sist endret 10. sep. 2018 08:52