Dette emnet er nedlagt

EST4394 – Tverrestetisk masteroppgave – nordisk litteraturvitenskap

Kort om emnet

Oppgavens emne kan enten relatere en problemstilling felles for to estetiske fagfelt (nordisk litteraturvitenskap og fordypningsfag 2 i bachelorgraden) til estetisk teori, eller relatere en fagspesifikk problemstilling (fra nordisk litteraturvitenskap) til estetisk teori. Studenten tildeles veileder fra nordisk litteraturvitenskap. Oppgaven kan være en monografi eller en samling mindre, selvstendige arbeider med en overordnet problemstilling. Omfanget på oppgaven skal være på 80–100 s à 2300 tegn. Oppgaven er et selvstendig arbeid etter vitenskapelige idealer og av tverrestetisk karakter.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven gir fordypet innsikt i et avgrenset estetisk og teoretisk emne, i en presis problemstilling og i anvendelse av estetisk metode. Dessuten gir studiet øvelse i å arbeide med et problemfelt over tid og i å skrive en lengre resonnerende fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterstudiet i Program for estetiske studier. Bachelorgrad i estetikk, med nordisk litteraturvitenskap som fordypningsfag 1.

Undervisning

Som forberedelse til oppgaveskrivingen blir det arrangert oppgave- og prosjektbeskrivelsesseminar, og underveis i skrivingen får studenten støtte gjennom individuell veiledning og skriveseminar.

Retningslinjer for veiledning av masteroppgave

Veiledningsavtale for masterstudenter

Eksamen

Oppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon som består av én intern og én ekstern sensor. Etter at eksamenskommisjonen har vurdert oppgaven, møter kandidaten til muntlig eksamen som består i en samtale om oppgaven. Det gis separate karakterer for oppgaven og muntlig eksamen. Gradert karakterskala benyttes.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven.

Husk å fylle ut obligatorisk skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål (bokmål/ nynorsk/ engelsk). Studenter som allerede har levert oppfordres også til å levere inn skjema.

masteroppgavesidene til ILN finner du informasjon om veiledning, formelle krav, frister, innlevering av master, sensur og vitnemål.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning skjer fortløpende. Arbeid med masteroppgaven påbegynnes i 2. semester av masterstudiet, men er i hovedsak lagt til 3. og 4. semester.

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrister: 15. mai i vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives normalt på norsk, men andre skandinaviske språk aksepteres. Etter søknad kan den også skrives på engelsk, tysk eller fransk.