Dette emnet er nedlagt

Informasjon om eksamen i emnet IRSK2100 høsten 2003

Hjemmeoppgave: Utleveres 5. desember, innleveres 12. desember.

Merk!
Vær oppmerksom på at emner kan ha flere vurderingsformer, noen emner har bare skoleeksamen, og noen har for eksempel både hjemmeeksamen og skoleeksamen. Dette kan du sjekke under punktet Vurderingsform i emnebeskrivelsen. Dersom emnet også har en skoleeksamen, må du finne opplysninger om tid og sted under lenken Tid og sted.