Eksamensoppgave høst 2014

BOKMÅL:

HJEMMEEKSAMEN  I  LING2104  HØSTEN  2014

For å utføre semesterets hjemmeeksamen, ber vi deg gå på Universitetsbiblioteket (Georg Sverdrups hus) og låne grammatikker over to ikke-indo-europeisk språk som du ikke kjenner fra før. (Slike grammatikker finnes det mange av i 3. og 4. etasje. Om du har problemer med å finne dem, så be bibliotekpersonalet om å hjelpe deg.)

Oppgaven går ut på å beskrive hvordan ett av følgende 4 grammatiske fenomener blir uttrykt på «dine» språk. Diskuter om dataene på «dine» språk er i samsvar med hvordan det samme fenomenet er beskrevet i pensumlitteraturen.

  1. Passiv
  2. Antipassiv
  3. Serielle verb
  4. Klitika

Du velger sjøl hvilket av disse 4 fenomenene du vil beskrive, men sjekk først om det gitte fenomenet finnes i språkene «dine». Om en eller begge grammatikkene mangler data om dette, må du gå på UB og bytte ut den eller de to grammatikkene.

Besvarelsen skal være på 8­ – 10 sider med halvannen linjeavstand. Forsida og litteraturlista er ikke inkludert i disse sidene.  Forsida skal inneholde: kandidatnummer, emnenavn og -kode, oppgavetekst og dato/semester. Vi godtar ikke håndskrevne besvarelser.

Husk å oppgi hvilke grammatikker du har brukt i arbeidet.

Lykke til!

__________________________________________________________

NYNORSK:

HEIMEEKSAMEN  I  LING2104  HAUSTEN  2014

For å utføre denne heimeeksamenen, ber vi deg om gå på Universitetsbiblioteket (Georg Sverdrups hus) og låne grammatikkar over to ikkje-indo-europeisk språk som du ikkje kjenner frå før. (Slike grammatikkar finst det mange av i 3. og 4. etasje. Om du har problem med å finne dei, så be bibliotekpersonalet om å hjelpe deg.)

Oppgåva går ut på å skildre korleis eitt av følgjande 4 grammatiske fenomen vert uttrykt på «dine» språk. Diskuter om dataa frå «dine» språk er i samsvar med korleis det same fenomenet er skildra i pensumlitteraturen.

  1. Passiv
  2. Antipassiv
  3. Serielle verb
  4. Klitika

Du vel sjølv kva for eit av desse 4 fenomena du vil skildre, men sjekk først om det gjevne fenomenet finst i språka «dine». Om ein eller båe grammatikkane manglar data om dette, må du gå på UB og bytte ut den eller dei to grammatikkane.

Oppgåva skal vere på 8 – 10 sider med halvanna linjeavstand. Framsida og litteraturlista er ikkje inkludert i desse sidene. Framsida skal innehalde: kandidatnummer, emnenamn og -kode, oppgåvetekst og dato/semester. Vi godtar ikkje handskrivne innleveringar.

Husk å oppgje kva for grammatikkar du har nytta i arbeidet.

Lykke til!

 

Publisert 24. nov. 2014 10:36 - Sist endret 24. nov. 2014 10:36