Semesterside for NFI2130 - Høst 2007

INNLEVERING AV OPPGAVE 30. november

Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret i 1. etasje i Henrik Wergelands hus. Kontoret er åpent kl. 12.30 - 15.00.

Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. Hvert eksemplar skal være stiftet, og vi ber om at oppgavene ikke leveres i plastmapper.

Oppgavefremsiden skal inneholde oppgavetittel, emnekode med emnetittel, semester, år og faglærer. Kandidatnummer skal være i øverste høyre hjørne.

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av oppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb.

Ett eksemplar av Obligatorisk erklæring vedr. fusk skal leveres sammen med oppgaven.

29. nov. 2007 18:47