Semesterside for NOAS2101 - Vår 2016

Siste undervisningsdag er 26. april. Jeg har tydeligvis ikke adgang til å fjerne de linjene i timeplanen som er overflødige, derfor står de der fortsatt, og jeg forstår at dette kan virke litt forvirrende. Jeg har bedt om hjelp til å få tatt dem bort, så får vi håpe det blir oppdatert snart. Det er altså ingen undervisning 3.-31. mai.

4. feb. 2016 08:25

På pensumlista står førsteutgaven av Roséns 'Vietnamesisk: En kontrastiv og typologisk introduksjon', som kom ut i 2001. Grunnen til at det er denne utgaven som står oppført, er at den er tilgjengelig online via lenken på pensumsiden. Dersom du vil ha en trykt utgave, har Akademika 2.-utgaven fra 2007, som så langt jeg kan se er identisk med førsteutgaven. Det skal altså ikke gjøre noen forskjell hvilken utgave du bruker.

15. jan. 2016 11:34

Det er ingen undervisning 8. mars; studentene arbeider med kvalifiseringsoppgaven. Veiledning er tilgjengelig, kontakt Åshild Næss (ashild.nass@iln.uio.no).

8. jan. 2016 15:07