Semesterside for NOAS2105 - Vår 2018

Hei, studenter!

Dessverre har det vært flere problemer med å få trykket kompendiet tilhørende emnet. Trykkeriet sier de nå skal trykke opp (med alle de riktige artiklene) i en fei, også artikler som manglet i den første, lille runden de hadde. Den nye opptrykkinga innebærer sannsynligvis at det blir to deler av kompendiet. Uansett kommer det altså veldig seint med tanke på forelesningen 22. januar. To av artiklene på leselista til mandag 22. januar finner dere på nett, så det skal være greit:

Gibbons, Pauline 2003. Mediating Language Learning: Teacher Interactions with ESL Students in a Content-Based Classroom, i TESOL Quarterly, Vol. 37 (2), s 247-273 (30 s.). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/3588504/epdf

Myhill, D.A., Jones, S. M., Lines, H. & Watson, A. 2012. Re-thinking grammar: the impact of embe...

20. jan. 2018 11:59

I Fronterrommet vårt finner du informasjonsskriv og en liste over datoer og tekster til studentpresentasjoner i gruppe (kvalifiseringsoppgaven). Lista oppdateres fortløpende etter hvert som dere melder inn ønske om dato og tekst. Meld fra om datoønsker så raskt som mulig dersom du ikke alt har gjort det.

16. jan. 2018 13:17